Práce našich autorů si vážíme

03. 02. 2023

Po jednání zastupitelstva jsme informovali o zamítnutí naší žádosti o obecní grant na tisk Zelenečského časopisu. Už na zastupitelstvu jsme uvedli, že postup Výboru pro školství, kulturu, sport a sociální věci respektujeme. Neudělení grantu je nám samozřejmě líto, ale naši další činnost to nijak nenaruší. Musíme se ovšem ohradit proti následným komentářům místostarostky obce na oficiální facebookové stránce obce, kde v podstatě zpochybňuje naši objektivitu.

Místostarostka obce Petra Moravečková v námi nevyvolané diskusi o udělení grantu mimo jiné uvedla: „To ať klidně vychází, s tím problém opravdu nemám, jen mi nepřijde vhodné, aby byl hrazen z obecních peněz. Neplatí pro něj žádná pravidla, nedohlíží redakční rada, vše je na rozhodnutí jednoho člověka, který je přesvědčen, že jeho názor je ten objektivní a správný. Zrovna dneska jsem mluvila s jednou paní, místní pamětnicí a velmi se na mě zlobila, že vydáváme „…. ten časopis s těmi nesmysly, že si ty příběhy z historie obce autor pěkně upravuje, jak se mu hodí“ a vyprávěla mi, jak to opravdu bylo. A to nebyla první od koho to slyším, tak asi tak……..“.

Svoji práci nebudeme obhajovat, ať ji posoudí každý sám z každého jednotlivého článku. Považujeme za důležité se ale ohradit proti části tohoto vyjádření. Jsme rádi, že se prostřednictvím časopisu daří oživovat historii Zelenče, ať již formou vzpomínkových textů od pamětníků nebo historických článků. Všem autorům velmi děkujeme za práci, čas, úsilí, které bez nároku na honorář věnují jejich zpracování. Každý, kdo někdy psal jakýkoliv historický text, ví, jak je to složité. Pracujete s prameny, které nejsou vždy úplné, a jakákoliv lidská paměť může být s odstupem času velmi selektivní. Autoři se věnují každému článku i několik hodin než jej napíší. Jak víme, pan Luděk Kudrna si dopisuje s potomky, snaží se získat svědectví pamětníků a také nějaké prameny včetně archivních fotografií. V minulosti zpracoval například obsáhlý článek o hrdinovi Pražského povstání ze Zelenče Ivanu Faltusovi (je po něm pojmenovaná ulice), o osudech židovských občanů odvlečených do koncentračních táborů nebo o historii domu číslo 38. U každého textu umožňujeme veřejnou diskusi. Petr Enc, který u nás bude publikovat části nové knihy o Zelenči, je zase aktuálně navržen na Cenu hejtmanky Středočeského kraje. Mimochodem hlasovat můžete zde.

Spolupráce se všemi autory, kteří v Zelenči vyrostli, si velmi vážíme. Nikdy jsme se ale neuzavírali spolupráci s dalšími a rádi je přivítáme. Na svoji práci uplatňujeme elementární pravidla novinařiny. Asi každý, s kým jsme například dělali rozhovor, může potvrdit,  že pracujeme s autorizací rozhovorů.

Nevíme, zda je názor místostarostky, který je publikován na oficiálních komunikačních kanálech obce,  také názorem vedení obce. My jsme jako doposud připraveni v dobré spolupráci s obcí pokračovat. A znovu připomínáme, že Zelenečský časopis je dobrovolná a nezisková iniciativa, kterou děláme ve svém volném čase.

Ondřej KOPA

Sdílet článek

 

 

 

Nové číslo – září 2023

Jak časopis podpořit

Chcete podpořit naši práci? Pomozte na svět novým tištěným číslům! Přispět můžete přímo na náš transparentní účet, ze kterého financujeme výhradně tisk a grafiku nových vydání,

Příspěvek v libovolné výši můžete poslat:
👉 převodem na účet u Fio banky č. 2602504571/2010
👉 nebo prostřednictvím QR platby z vaší mobilní aplikace.

Děkujeme!

Novinky na síti