Vlakem z Nehvizd po vysokorychlostní trati v roce 2030?

11. 05. 2023

V Zelenči se dnes uskutečnila veřejná prezentace příprav vysokorychlostní trati, která povede v blízkosti Zelenče na jižní straně D11. Pokud Správa železnic projde úspěšně celým schvalovacím procesem, trať z Běchovic do Poříčan se začne stavět v roce 2026. V ideálním případě bychom mohli na vlak v Nehvizdech nastoupit v roce 2030. Stavbu ovšem nesmí nic narušit, a to včetně zajištění jejího financování.

Z Běchovic až do Nehvizd povede čtyřkolejná vysokorychlostní trať (VRT), která od Xaverova bude kopírovat dálniční těleso. U Kounic se VRT rozdělí na jižní větev do Brna a severní do Poříčan a dále směrem na Hradec Králové. „Výstavba vysokorychlostní trati Polabí by měla být zahájena v roce 2026 a dokončena v roce 2030. Ne všechny aspekty toho projednání máme plně pod kontrolou, ale co je důležité, tak všechny úseky by měly fungovat i samy o sobě a neměly by končit někde v poli. Vysokorychlostní trať bude u Poříčan napojena na stávající trať do Kolína a také na trať do Nymburka,“ uvedl na veřejné prezentaci v zelenečské škole vedoucí oddělení přípravy této stavby Vojtěch Zelený ze Správy železnic. Celá trať až do Brna by měla být postavena v roce 2035.

Vojtěch Zelený ze Správy železnic na veřejné prezentaci přípravy vysokorychlostní trati

V Nehvizdech bude stát přestupní terminál pro vysokorychlostní spoje, ale také pro regionální vlaky. Z Prahy do Brna by cesta vlakem měla trvat 55 minut, do Pardubic jen půlhodinu. Benefitem VRT by mělo být i uvolnění dopravy na stávajících tratích. V blízkosti Zelenče by se mělo stavět čtyři roky. Správa železnic slibuje, že materiál pro stavbu bude k Nehvizdům vozit po nepoužívané železniční vlečce ze Mstětic. „Hlavní tok vytěženého materiálu by měl jít od Nehvizd po vlečce do Mstětic a potom pokračovat  směrem na sever, pokud by se zavážely severočeské doly. Stejným způsobem by se měl přivážet i štěrk na stavbu,“ doplňuje Vojtěch Zelený.

Nejvíce se na prezentaci diskutovalo o hluku z vysokorychlostní železnice, který může navýšit i plánované rozšíření D11 na šest pruhů. Na straně Šestajovic bude postaven protihlukový val, směrem do Zelenče bude stavba údajně splňovat všechny protihlukové limity. Podle hlukové studie Správy železnic první obytná zástavba v Zelenči bude 900 metrů od trati, a hluk tak bude podle Vojtěcha Zeleného minimální. „Valy vychází prioritně z protihlukové studie. Kde musíme splnit protihlukové limity, tam máme protihlukové valy nebo protihlukové stěny. V terénu preferujeme protihlukové stěny, protože lépe zapadnou do krajiny. Jak jsme to projednávali se samosprávami, tak na řadě míst jsme ta protihluková opatření rozšířili tak, že se ty valy dostávají i do míst, kde to protihluková studie nevyžadovala. Je to o tom, co si ta samospráva řekla a co jsme byli schopni nebo ochotni splnit,“ vysvětlil Zelený. Protihluková opatření budou například v Jirnech, kde trať povede po okraji obce. Naše obec zatím nebyla účastníkem řízení, protože trať není vedena v našem katastru. Není však vyloučeno, že kumulativní hluk z vysokorychlostní železnice a dálnice bude posuzován v rámci Posuzování vlivů na životní prostředí EIA.

Hluková mapa v okolí připravované VRT (6 – 22 hod.)

V tuto chvíli je VRT Polabí ve fázi sbírání připomínek k dokumentaci pro EIA a následné územní rozhodnutí. Obce budou dostávat k posouzení i plán výstavby trati. Celá síť VRT by měla být postavena do roku 2050.

Ondřej KOPA

Sdílet článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nové číslo – září 2023

Jak časopis podpořit

Chcete podpořit naši práci? Pomozte na svět novým tištěným číslům! Přispět můžete přímo na náš transparentní účet, ze kterého financujeme výhradně tisk a grafiku nových vydání,

Příspěvek v libovolné výši můžete poslat:
👉 převodem na účet u Fio banky č. 2602504571/2010
👉 nebo prostřednictvím QR platby z vaší mobilní aplikace.

Děkujeme!

Novinky na síti

AKCE & UDÁLOSTI

Pořádáte kulturní nebo sportovní akci? Vaši pozvánku rádi zveřejníme!
Pište na redakce@zelenecskycasopis.eu