Začalo projednávání územního plánu Zelenče

29. 10. 2021

První veřejným jednáním dnes začalo projednávání územního plánu obce Zeleneč. Ve velké tělocvičně se uskutečnilo společné jednání určené dotčeným orgánům, které bylo otevřené i pro veřejnost. Návrh územního plánu byl zveřejněn už dříve na webu obce a vychází mimo jiné i z pocitové mapy, do které mohl zakreslit své návrhy každý obyvatel obce.

Územní plán Zelenče představil jeho zpracovatel ing. Jan Šíma. Územní plán je rozdělen na obě části obce Zeleneč a Mstětice. V Zelenči je plánována jediná zastavitelná plocha určená pro bydlení. Je to lokalita Z4 mezi dnešní Kapličkou a lokalitou Interinvestu. Veškeré další zastavitelné plochy v Zelenči jsou určeny jen pro občanskou vybavenost. „Při návrhu plochy Z4 jsme vycházeli z územní studie, která byla zpracována v roce 2005. My jsme tu zastavitelnou plochu rozdělili na řadu menších ploch a řekli jsme, kde může stát solitérní výstavba, kde budou stát dvojdomy, kde můžou stát řadové rodinné domy. Vytvořili jsme řadu veřejných prostranství, která by měla zůstat jako zelené doplňkové plochy. Samozřejmě, když chceme nabízet bydlení, tak musíme mít i dostatečnou veřejnou infrastrukturu. Pokud by tady v budoucnu vznikala výstavba, byla by povinnost zajistit dostatečnou občanskou vybavenost,“ uvedl na dnešním společném jednání Jan Šíma.

Územní plán – hlavní výkres

Podle dnešního vyjádření zhotovitelů územního plánu by nejdříve měla být realizována výstavba ve Mstěticích. V územním plánu má být také navržena striktní etapizace výstavby. „Ta plocha v Zelenči je podmínkována etapizací. Nejdříve se postaví Mstětice, veškerá občanská vybavenost, která je potřeba pro nárůst obyvatel, a teprve potom se může zastavovat zastavitelná plocha Z4. Nebavíme se o nějakém časovém horizontu deseti až dvaceti let. Dle mého názoru se bavíme o padesáti a více letech než se přistoupí k výstavbě v ploše Z4,“ doslova řekl zpracovatel územního plánu obce Jan Šíma.

Výřez hlavního výkresu – zastavitelná plocha Z4

Jednání se uskutečnilo v poměrně věcné atmosféře. Dotazy pokládali především vlastníci dotčených pozemků. Člen výboru územního plánování zastupitelstva Miroslav Bauer kritizoval, že v územním plánu Mstětic byl pás určený pro výrobu a obchod na západním okraji nahrazen další obytnou zónou bez pásu zeleně.

Do 26. listopadu teď může každý písemně uplatnit své připomínky k návrhu územního plánu obce písemně na adresu obecního úřadu. Pro dotčené orgány platí třicetidenní lhůta od dnešního projednání. Připomínky pak budou zapracovány a územní plán bude projednán na veřejném zasedání. Jeho termín ale ještě není znám. Projednávání územního plánu je tak na samotném začátku. Nad uplatněnými připomínkami se po uplynutí všech zákonných lhůt sejde zpracovatelský tým a připraví svůj komentář. S výstupem už by měli být seznámeni na pracovním jednání i zastupitelé obce. Územní plán by pak měl být projednáván v dalších třech veřejných fázích, ve všech se předpokládají připomínky veřejnosti.

Ondřej KOPA

Sdílet článek
[ba_social_share icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ icon_placement=“right“ show_text=“off“ item_alignment=“right“ item_spacing=“-1px“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ module_alignment=“right“ custom_margin=“-1px|||||“ global_colors_info=“{}“][ba_social_share_child network_type=“email“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“facebook“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“whatsapp“ icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ background_color=“#FFFFFF“ background_enable_color=“on“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][/ba_social_share]

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti