Voda bude opět dražší, rozpočet ve schodku

12. 12. 2023

Vodné a stočné se v příštím roce bude opět zdražovat. Cena vodného se ze stávajících 40 korun zvedne na 44,80 kč/m3 s DPH. Za stočné zaplatíme místo 48 korun zvýšenou cenu 52,16  kč/m3 s DPH. Rozhodli o tom dnes zastupitelé. Ti také schválili obecní rozpočet na příští rok, který bude schodkový s deficitem 36,5 milionů korun.

„Hlavním důvodem nárůstu cen vodného je zvýšení ceny nakupované vody o 9 %, jejímž dodavatelem jsou Pražské vodovody a kanalizace a.s. Nárůst nákladů dopadá také na provoz čističky odpadních vod, kde je v tuto chvíli řešena modernizace a intenzifikace. Zároveň zůstávají vysoké také běžné provozní náklady především vlivem vysokých cen elektrické energie,“ píše se ve zdůvodnění dalšího růstu ceny za vodné a stočné v Zelenči. I když ceny vody stoupají už několik let, pořád jsme daleko za Prahou, kde se platí vodné  a stočné ve výši 65,42 a 62,76 kč/m3.

Zastupitelé také schválili obecní rozpočet na příští rok. Zeleneč bude hospodařit se schodkem ve výši 36,5 milionů korun. Před rokem obec hospodařila se schodkem ve výši téměř 36 milionů korun, v roce 2021 byl schodek 18 milionů. Příští rok tak bude obec hospodařit s deficitem 36 581 400 Kč, na druhé straně na obecních účtech je téměř 169 milionů korun ještě z minulých let. Schodek může být podle starosty nižší, pokud se obci podaří získat další dotace. Část se už jich podařilo získat a dnes se deficit snížil od původního návrhu téměř o třináct milionů korun. Starosta obce Vít Šikýř ještě před projednáváním rozpočtu pro Zelenečský časopis uvedl: „Celá řada projektů bude financována z dotačních titulů, tedy musí být kryty ve výdajové stránce rozpočtu. Oproti tomu na příjmové stránce dotace nejsou započteny, dokud nebudou smluvně potvrzeny. Tedy schodek je pak vyšší než reálně bude. Pokud někde dotace nezískáme, budeme se rozhodovat, zda akci realizovat či např. žádat v jiném dotačním programu.“

Nejdůležitějšími investicemi v příštím roce bude vybudování cyklostezky kolem datového centra, modernizace školní kuchyně, veřejného osvětlení a čističky odpadních vod, fotovoltaika na škole, vybavení kompostárny nebo výstavba chodníku v Kmochově ulici. Vedení obce pak chce zahájit projekční práce na komunitním centru u rybníka, novém vodojemu a sportovištích. 

Podle bývalého starosty obce Jiřího Skřivana lze na první pohled kladně hodnotit investiční aktivitu. Kritizuje však plánované vysoké náklady v oblasti nákupu služeb, které údajně oproti letošnímu roku vzrostly z 5 milionů na 21 milionů korun. „Tento nárůst se týká především sběru a likvidace odpadu, péče o zeleň, které doposud zajišťovaly technické služby obce. Ty se mají stát společností s ručením omezeným, jak lze vyčíst z návrhu rozpočtu. Zatím se růst režijních nákladů nepropisuje do stránky příjmové, která je přímo navázána na občany, což ale není ani vyloučené,“ napsal Skřivan ve vyjádření pro Zelenečský časopis před projednáváním rozpočtu. Jak dále doplnil, obec prý „přešla na tu nejdražší formu řízení, a to je nákup všech odborných i méně odborných činností,“ což je podle Skřivana zásadní rozdíl oproti minulým 25 letům.

Ondřej KOPA

Sdílet článek

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti