Čertousy slaví 700 let!

17. 10. 2022

Čertousy slaví 700 let. První zmínka o dnešní východní části Horních Počernic pochází z roku 1322. Její začátky byly spojeny s Univerzitou Karlovou, kdy Dvůr Čertousy zabezpečoval provoz tohoto vysokého učení. Krásné sedmisté výročí si můžete připomenout v neděli 23. října 2022 v Čertousích na návsi a v areálu bývalého Dvora Čertousy, nyní hotelu Čertousy. Nejen o tom jsme si povídali s Jaroslavem Stárou, jehož rod vlastní Dvůr Čertousy s vynucenou přestávkou už od roku 1906.

Co všechno pro Vás jsou Čertousy?

Já jsem se tady narodil v roce 1950 a prožil své první roky života. Pak jsme sice bydleli na Chvalech, ale zpět jsme se vrátili s  bratrem  a mámou na začátku devadesátých let, kdy jsme areál původního Dvora Čertousy dostali navrácený od Státního statku Praha. A stále tady působím, tak je to vlastně má celoživotní náplň. Opravy a úpravy budov, zahrady a další provozní náměty a realizace i v okolí, to je vlastně nekonečný příběh. Jsem s místem bytostně zcela provázaný a rád přispívám k jeho zvelebení. 

Zachovávají si Čertousy svůj genius loci?     

700 let to je strašně dlouhá doba. Čertousy v sobě spojují úžasnou historii, kaleidoskop opravdových osobností, mnoho pestrých událostí i životních peripetií, lidských osudů a životního moudra, které platí i v dnešní moderní době. Což si dnes řada lidí už moc neuvědomuje. Jak se daří křísit tvář starých Čertous a třeba i v nové citlivé podobě, tak i to věřím dokáže posílit onen neskutečně hluboký příběh s nádherným geniem loci, který tady denně pociťujeme my i naši návštěvníci.

Jaroslav Stára, jeho rod vlastní Dvůr Čertousy od roku 1906

 
 

Jak se budete podílet na oslavách 700 let Čertous?

Garantem oslav je městská část Horní Počernice a my se podílíme vlastně na celém programu. Část věcí i zajišťujeme, např. novou výzdobu kapličky. Bude tady historický průvod Karla IV. a arcibiskupa Arnošta z Pardubic, tedy slavných osobnosti českých dějin úzce spojených s Čertousy. Návštěvníci se pak můžou těšit na rytířské turnaje, sokolníky, tovaryšskou stezku, hudbu nebo pohádky pro děti. Stánky budou na návsi i v areálu hotelu Čertousy, včetně Podsychrovského rybníka.

Jaká je vlastně ta historie Čertous?

Tak první písemná zmínka je z ledna roku 1322. V devadesátých letech jsme obdrželi kopii nalezené kroniky Čertous a Horních Počernic s přesně popsanou historií včetně citace zdrojů. Ta historie je úžasná. Psal ji František Viktor Veselý, předchozí majitel Dvora Čertousy a c. k. rakouský poslanec. V té kronice je úplně všechno, to jsou doslova dějiny českého státu. Historie Čertous zde začíná v roce 1322 uvedením vlastníka Dvora Čertousy, váženého pražského měšťana Seibotha z Benešova. Dále je v roce 1357 potvrzena koupě Dvora Čertousy od jeho syna Henslina arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na příkaz císaře Karla IV. pro materiální potřeby Univerzity Karlovy. V roce 1366 je toto vlastnictví potvrzeno i v zakládací listině Karlovy koleje. Pak přišla horší doba. Třeba za třicetileté války tady zůstala kvůli drancování švédských vojsk jen dvě stavení. Čertousy v rámci rekatolizace převzali jezuité, ale hlavní obnova dvora proběhla po opětovném převodu na Karlovu kolej, patrně stavitelem Kaňkou. Vlastně to byla staletí trvajícího souručenství s Univerzitou Karlovou.   

A spolupracujete s Univerzitou Karlovou i dnes?

Ano, už jsem byl v kontaktu s univerzitním archivem. Řadu informací jsme využili i při přípravách těchto oslav a budeme i nadále spolupracovat. Na univerzitě jsem studoval, je to má alma mater.

Pozvěte lidi ze Zelenče. Proč by sem měli v neděli přijet?

Jsme sousedé ve společném regionu, ne každý ale zná jeho historii. Tak se přijeďte dozvědět něco nového. Karel IV. i Arnošt z Pardubic Vás rádi pozdraví slovy ,, buďte vítáni“.

Ondřej KOPA

Sdílet článek

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti