Starostou Zelenče je Vít Šikýř, zastupitelé Sousedů povedou obec a čtyři z pěti výborů

21. 10. 2022

Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva byl teprve třetím porevolučním starostou Zelenče zvolen lídr vítězného sdružení Sousedé pro Zeleneč Vít Šikýř. Zastupitelé zvolili i dva nové místostarosty a předsedy pěti výborů. Vyjma kontrolního výboru obsadili všechny tyto funkce zastupitelé Sousedů pro Zeleneč.

Pro Víta Šikýře hlasovalo sedm přítomných zastupitelů. Zelenečské sdružení nezávislých kandidátů navrhlo na tuto funkci Petru Moravečkovou. „Naše sdružení respektuje výsledky voleb a ctíme nepsané pravidlo, že starosta vzejde z řad vítězného uskupení. Vzhledem k tomu, že je pro většinu z nás Vítek Šikýř člověkem neznámým a v komunální politice člověkem novým, nesplňuje tak naše představy o budoucím starostovi. Proto navrhujeme Petru Moravečkovou, která v minulém období prokázala, že je platnou členkou obecního zastupitelstva a má představu o chodu obce,“ zdůvodnil svůj návrh odstupující starosta Jiří Skřivan. Petra Moravečková však kandidaturu na starostku obce odmítla.

Vít Šikýř bude teprve třetím starostou v novodobé historii Zelenče. Ve své funkci chce spíše spojovat než rozdělovat. Jako prioritu označil třeba vybudování centrální školky u rybníka. „Nabízím svou chuť pracovat pro obec, své nadšení a bohaté pracovní zkušenosti. Chci spojovat, nikoliv rozdělovat,“ řekl Šikýř bezprostředně po svém zvolení.

Nově zvolený starosta obce Vít Šikýř

Zeleneč bude mít nově dva místostarosty, oba z vítězného sdružení. Prvním a pro výkon práce uvolněným místostarostou byl zvolen další nováček v zastupitelstvu Pavel Fajt. Funkci neuvolněné místostarostky pak bude vykonávat Petra Moravečková.

Zastupitelé pak zvolili předsedy všech pěti výborů a také členy dvou povinně zřizovaných výborů. Předsedkyní finančního výboru bude i v dalším volebním období Hana Urbánková. Zelenečské sdružení nezávislých kandidátů povede pouze kontrolní výbor, jeho předsedou byl zvolen Jiří Skřivan. Výbor pro strategický rozvoj a plánování povede Petr Flaška. Předsedkyní výboru pro školství, kulturu, sport a sociální věci byla zvolena Andrea Podlipská. Výboru pro dopravu a technickou infrastrukturu bude předsedat Michal Červencl.

Vítězné sdružení tak získalo plnou kontrolu ve vedení obce a také ve 4 z 5 výborů. Slouží ke cti bývalého starosty Michaela Husince, že se v předchozím období snažil alespoň o nějakou dohodu na chodu zastupitelstva. Před čtyřmi lety získali Sousedé předsednictví finančního výboru, ve kterém také měli většinu hlasů. Po zřízení dalších výborů a rezignaci některých zastupitelů se stal Ladislav Mrklas předsedou školského výboru a i v tomto výboru měla tehdejší opozice většinu. Zástupce Sousedů byl také předsedou Školské rady.   

Na náš dotaz k povolebnímu vyjednávání a obsazování funkcí v zastupitelstvu starosta Vít Šikýř uvedl: „Pokud bych měl k tomu narychlo kulantně odpovědět, tak jsme k tomu došli po vzájemné dohodě nedohodě. Vycházeli jsme z toho, jaké to bylo při zakládání výborů před třemi lety, takže recipročně.“  Nově zvolený předseda dopravního výboru Michal Červencl pak doplnil: „ My chceme výbory používat jako zdroj podkladů pro práci zastupitelstva a potřebujeme mít výbory pod naší kontrolou.“

Příští jednání obecního zastupitelstva bude svoláno pravděpodobně na úterý 8. listopadu.

Ondřej KOPA

Sdílet článek

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti