Jiří Ptáčník: Horní patro budovy D bude trvale vyčleněno pro 1. a 2. třídy

30. 05. 2023

Od září už nebudou první třídy v malé tělocvičně u rybníka. Škola tyto prostory využívané od roku 2018 uvolní, a tělocvična tak opět začne sloužit školce a různým spolkům. Do školy by mělo v září nastoupit 53 prvňáčků. V jakých třídách se příští rok budou prvňáčci učit?  I na to jsme se zeptali ředitele školy Jiřího Ptáčníka.  

Kde budou příští rok první třídy, když škola uvolní prostory u rybníka?

Současné první ročníky, tedy budoucí druháčci, najdou své nové třídy 4. září v horním patře budovy D. Stále nám velmi záleží na tom, aby si naši nejmenší na školní režim zvykali co nejpřirozeněji a v co nejbezpečnějším prostředí. Proto právě horní patro budovy D bude nadále prostorem vyčleněným výhradně pro 1. a 2. ročníky. V souvislosti s přesunem tříd samozřejmě vzniká k dořešení několik více či méně závažných organizačních a prostorových souvislostí, ostatně třídy u rybníka nebyly bezdůvodně, ale velká většina by se měla nejpozději přes prázdniny dořešit. Finální rozhodnutí totiž vychází z vize rozvoje školy a dopředu jsme zvážili z ní plynoucí konkrétní důsledky.

Kolik prvňáčků v příštím roce nastoupí do zelenečské školy a jaká bude celková kapacita školy?

Do budoucích prvních tříd by mělo nastoupit 53 prvňáčků. A proto jsem se nakonec rozhodl otevřít ne původně plánované dvě, ale tři první třídy. Co se týče celkového počtu žáků, naši školu by mělo v příštím roce navštěvovat přibližně 530 dětí.
 
Jak je na tom škola s odbornými učebnami? Bude prostor na další rozvoj školy?
 
Jak už jsem psal, máme zpracovanou vizi rozvoje školy a jasně si uvědomujeme, kam v oblasti odborných učeben potřebujeme jít, co je pro to nutné udělat a kdy bychom tak mohli dorazit do kýženého stavu. Aktuálně intenzivně připravujeme podklady pro vybudování učebny přírodovědných předmětů, kterou bychom snad, držme si všichni pěsti, mohli mít ještě v roce 2023. V souvislosti s malou reformou Rámcově vzdělávacího plánu je také nutné zapracovat na digitální vybavenosti školy. A s tím souvisí i plány na roboticko-polytechnickou učebnu informatiky. Také řešíme možnosti vybudování menších dílen, které by byly více než klasickými dílnami spíše polytechnickým ateliérem. A v neposlední řadě je nutné zmínit potřebu kvalitní venkovní učebny, která by výrazně rozšířila možnosti výuky. Přímo se nabízí k tomu využít velkou terasu na hlavní budově, která by se navíc mohla stát i skvělým místem pro setkávání s veřejností, je ale nezbytné vyřešit její zastínění, které by zásadním způsobem zvýšilo možnosti jejího používání. Máme rozpracováno ještě několik projektů, ale ty prozatím ještě nechejme chvilku uzrát.
 
Ondřej KOPA
Sdílet článek
[ba_social_share icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ icon_placement=“right“ show_text=“off“ item_alignment=“right“ item_spacing=“-1px“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ module_alignment=“right“ custom_margin=“-1px|||||“ global_colors_info=“{}“][ba_social_share_child network_type=“email“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“facebook“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“whatsapp“ icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ background_color=“#FFFFFF“ background_enable_color=“on“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][/ba_social_share]

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti