Josef Lébr: Za mě je lepší se dohodnout

18. 04. 2023

Jak už jsme informovali, obec podává námitky v rámci stavebního řízení k nové výstavbě ve Mstěticích. Po odmítnutí těchto námitek stavebním úřadem v Brandýse se aktuálně odvolává ke krajskému úřadu.  Po rozhovoru se starostou Zelenče přinášíme na stejné téma také rozhovor s investorem Nového Zelenče Josefem Lébrem.  

V jaké fázi je teď projekt Nový Zeleneč? Kdy se začne ve Mstěticích stavět?

Náš projekt ve Mstěticích se již staví. Právě probíhá výstavba čistírny odpadních vod v blízkosti nádraží, kdy jsme museli tuto stavbu upřednostnit z důvodu souběhu se stavbou nadjezdu. Současně probíhá výstavba vodojemu a vodovodního přivaděče ze Zelenče. Probíhají zemní práce a na jarní měsíce  připravujeme výstavbu první části inženýrských sítí v místech, kde je již sejmuta ornice. Současně nabíhají stavební povolení na jednotlivé rodinné domy, řadové domy a bytové domy. Po jejich obdržení zahájíme výstavbu ucelených bloků těchto produktů.

Jak moc jste musel měnit plány kvůli současné ekonomické situaci, inflaci  a třeba i nedostatku stavebního materiálu?

Začnu od konce. Nedostatek stavebního materiálu se spíše projevoval v turbulenci cen začátkem loňského roku, kdy jsme částečně odložili stavby jak čistírny odpadních vod, tak vodojemu, protože skutečně stavební železo v republice nebylo a když bylo, jeho cena se pohybovala za hranicí dvojnásobku běžné ceny. Dnes je situace jiná, podstatně klidnější, některé ceny se vrátily zpět na původní hranici, některé se stále  drží vysoko. Jako problém, ne pro projekt, ale pro celou zemi, vnímám inflaci a především úrokové míry hypoték, které se vyšplhaly pro většinu populace do neakceptovatelných výšek. To nás vrátilo u všech produktů zpět do projekce ve snaze vytvořit pro lidi ekonomicky zvládnutelné produkty tak, aby lidé, a především mladé rodiny, mohli na tyto produkty dosáhnout. Věřím, že se nám to povedlo a že připravujeme rodinné domy, bytové domy i byty, ze kterých si vyberou i  lidé s běžnými příjmy.

Na březnovém jednání obecního zastupitelstva starosta obce prohlásil, že jedinou kartou ve vyjednávání s developerem je obstrukce. Není jednodušší se domluvit? 

Obecně nechci komentovat politická prohlášení pana starosty. Za mě je lepší vždy se dohodnout a je třeba si uvědomit, že jsme to my, kteří již více jak tři roky voláme po uzavření smlouvy o spolupráci či plánovací smlouvy. Již v roce 2022 jsme sami připravili návrh smlouvy, ke které do dnešního dne nepřišla ze strany obce ani čárka. Je pravdou že jsme s panem starostou a jeho poradním týmem absolvovali jednu velmi konstruktivní schůzku a z mého pohledu se otevřel prostor pro spolupráci v podobě vytvoření společných projektů, a hlavně prostor pro jejich realizaci v dohledné době. Naopak současné chování obce ve vztahu ke stavebním úřadům je pro nás krajně nečitelné. Obstrukce do správy obce nepatří a je třeba si uvědomit, že všechny společnosti zúčastněné na projektu Nový Zeleneč vlastní více jak třetinu katastrálního území Mstětic a že obec by měla přistupovat k takovému významnému vlastníku jako ke svému partnerovi nikoliv úhlavnímu nepříteli. Zažíváme absurdní situace, kdy jednání na Stavebním úřadě v Brandýse se účastní bývalý starosta, stávající starosta, kteří se  v průběhu veřejného projednávání přou, vzájemně osočují a do toho všeho vstupuje neúspěšný kandidát do obecního zastupitelstva pan Lanč se svým spolkem Zelená alternativa (coby enviromentální spolek, sídlící cca 110 km od Zelenče) a pro jistotu rozdávající všem zúčastněným své vizitky náměstka ministra zemědělství. Tito všichni, tedy obec  i environmentální spolek, pak zahlcují stavební úřad svými podáními a „pletou“ se do věcí, které jim ze zákona nepřísluší např. námitkami, že stavební řízení trvá příliš dlouho a současně samotné řízení všemožně prodlužují a obstruují. Nebráníme se zdravé kritice či dohledu nad projektem ve směru veřejných a obecných záležitostí, ale takové věci v jednotlivých námitkách a odvoláních prakticky nenajdete. Za této situace je pak velmi těžké věřit zástupcům obce, kteří sedí před Vámi, že skutečně chtějí s Vámi uzavřít smlouvu o spolupráci. Jsem přesvědčen, že primárně má být jednáno, obstrukce k jednání nijak nepřispívají. Vím, že tyto věty jsou tvrdě řečeny, ale odráží skutečnou realitu, na kterou se kdokoliv může přijít podívat. Na druhou stranu musím ocenit posun v komunikaci pana starosty, mimo jiné např. v článku Mladá fronta dnes ze dne 11. 3. 2023, ve kterém uvedl, že bude důsledně trvat na realizaci úplné infrastruktury a zázemí a dohlížet na to, aby tyto věci řádně vznikly. To je postoj, který je mi podstatně bližší a kde skutečně vnímám pozici obce a plně tento postoj akceptuji. Věřím, že v tomto směru posuneme komunikaci zpět k jednacímu stolu. 

Nebudou se ve Mstěticích stavět na úkor rodinných domů jen bytové domy? 

Určitě ne, naopak trend je přesně obrácený, rodinné domu jsou dnes daleko více v kurzu než bytové domy, ale i bytové domy musí vznikat mimo jiné proto, že právě v přízemí bytových domů jsou prostory pro služby a zázemí nových obyvatel Mstětic.

Pracujete na nějaké vzájemně výhodné smlouvě o spolupráci s obcí? 

Jak jsem již uvedl, přes obstrukční chování obce, jsme měli jednu velmi konstruktivní schůzku. V současné době obec připravuje samostatně návrh smlouvy o spolupráci, doposud neznám její obsah. Shodli jsme se, že jako témata pro spolupráci  jsme definovali především kruhový objezd ve Mstěticích, zasíťování a připojení sítí na budované sítě „starých“ Mstětic, cyklostezku podél silnici Zeleneč-Mstětice a další. Nedořešenou otázkou stále zůstává pozice obce stran předškolního a školního vzdělávání, tedy v připravované mateřské škole a následně v základní škole, která je dnes již projektována. Je třeba připomenout, že již v minulém volebním období jsme na požadavek obce připravili projekt – studii multifunkční haly ve Mstěticích. na místech určených obcí. K projektu se nám do dnešního dne nikdo nevyjádřil a na odpovědi stále čekáme. My jsme do projektu investovali 1,6 mil. Kč a v současné době ani nevíme, zda se bude projekt vůbec někdy realizovat, zda bude realizován v místě vybraném obcí či někde jinde, podle přání nového zastupitelstva. Myslím si, že multifunkční halu si Zeleneč zaslouží a že by na ni bylo možné využít i štědré dotační tituly, dokud ještě nějaké jsou.

Neskončí projekt ve Mstěticích v nějaké fází bez toho, že by byla dokončena občanská vybavenost?

Základní občanská vybavenost je již částečně budována. Je to především technická infrastruktura: sítě, čistička odpadních vod, vodojem, jsou realizovány přeložky vedení ČEZ, vedle toho jsou připraveny projekty mateřské školy ve Mstěticích, která čeká na nabytí právní moci stavebního povolení, domu A4B4 proti kterému si obec podala obstrukční odvolání, tedy získání stavebního povolení na tento objekt v tuto chvíli brání sama obec. Škola má vzniknout v druhé etapě, ale již dnes na ní intenzivně pracujeme, máme zpracovanou základní studii základní školy, která bude stavěna ve dvou  blocích samostatně tak, aby pokrývala potřeby školní docházky našich dětí.

Kdy se do Nového Zelenče nastěhují noví obyvatelé?

Tady bych si Vás dovolil částečně opravit, noví obyvatelé se nastěhují do Mstětic. Mstětice byly a vždycky budou Mstětice. Nový Zeleneč je název projektu a současný název naší akciové společnosti. Mstětice mají svoji historii a věřím tomu, že se nám podaří Mstětice přivést zpět k životu. Na konkrétní časový údaj, kdy se nastěhují první noví obyvatelé, se v dnešní neklidné době špatně odpovídá. Snažíme se o to, aby to bylo co nejdříve.

Ondřej KOPA

Sdílet článek
[ba_social_share icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ icon_placement=“right“ show_text=“off“ item_alignment=“right“ item_spacing=“-1px“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ module_alignment=“right“ custom_margin=“-1px|||||“ global_colors_info=“{}“][ba_social_share_child network_type=“email“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“facebook“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“whatsapp“ icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ background_color=“#FFFFFF“ background_enable_color=“on“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][/ba_social_share]

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti