Kam s ním? Fotoreportáž ze zelenečských sběrných míst

06. 06. 2022

Vysloužilé elektro, kovy, plasty, papír, sklo, objemný odpad, ale také použité kuchyňské oleje, baterie, pneumatiky nebo tráva a větve ze zahrad. Odpady, které se nevejdou nebo nepatří do běžných popelnic. V Zelenči se část z nich sváží přímo od domů. Ostatní odpad mohou obyvatelé, kteří mají smlouvu s obcí a platí si za svoz popelnice, odložit ve sběrném dvoře na Husově ulici nebo na sběrném místě na druhé straně kolejí na Kmochově ulici. Jak tato sběrná místa fungují, co kam odvézt a jak se odpady ze zelenečských domácností dále zpracovávají, se dočtete ve fotoreportáži, která vznikla na základě námětu zaslaného čtenářem.

Do sběrného dvora jsme se vypravili v úterý, které je v Zelenči hlavním svozovým dnem. Směsný odpad ze zelenečských popelnic v tento den sváží kuka vozy společnosti AVE na skládku v Benátkách nad Jizerou. Tříděný odpad současně od domů svážejí zaměstnanci obecních technických služeb (TS). Na svoz se připravují den předem, kdy si na auta naloží prázdné klece na odpad. „V úterý začínáme ráno od osmi hodin, když skončíme s hlídáním na přechodech. Samotný svoz trvá většinou jeden den. Když jsou svátky, bývá odpadů víc a svoz se dodělává ještě další den,“ říká Michal Dunovský z TS.

Kolem deváté hodiny se do sběrného dvora vrací první auto naložené kartonovými obaly a krabicemi.

Vše, co se do sběrného dvora přiveze, se roztřídí pro další zpracování a recyklaci, případně odbornou likvidaci nevyužitelných složek. „Papír se třídí na směsný a lepenku. Plast na tvrdý, který putuje do kontejneru a měkký, který se lisuje. Máme dva lisy, na papír a tvrdší věci, pak malý lis, kde se zpracovává plast. Lisujeme i tetrapaky,“ popisuje zpracování svezeného odpadu další ze zaměstnanců Pavel Dvořák.

Slisované balíky s plasty a sklo se odváží na třídírnu do Benátek nad Jizerou. PET lahve se vozí na zpracování do Nové Vsi, pro tetrapaky si jezdí svozová firma AVE. Papír odebírá společnost CIUR z Brandýsa nad Labem, která jej využívá na výrobu tepelné izolace. Jeden balík papíru váží kolem 500 kg, balík tetrapak obalů cca 100 kilo, PET obaly cca 40 kilo a plast 50-60 kg.

„Nově teď lisujeme taky hliníkový plech, u kterého je jiná cenová relace než u šrotu,“ doplňuje Pavel Dvořák.

V půl desáté do dvora přijíždí auto naložené PET obaly, plasty, sklem a dalším tříděným odpadem. Jako první se z korby odnášejí plastové desky, zpoza naložených kontejnerů vyčuhuje i starý sušák na prádlo.

„Od domu odvezeme i monočlánky a plechovky, pokud je lidé nechají před domem vytříděné v extra sáčku. Rozbité sklo je nejlepší nechat před domem třeba v kyblíku, odkud to snadno přesypeme,“ říkají pánové od svozu. Na otázku, jak hladce svoz od domů probíhá, odpovídají: „Celkově lidé třídí docela dobře, i když někteří asi neznají barvy, nedávají odpady do stanovených pytlů nebo smíchají různý odpad do jednoho pytle.“

K největším nešvarům při svozu podle nich patří, že pytle většinou nejsou ani lehce svázané nebo zatěžkané a místo do zeleného pytle dávají někteří sklo do papírových tašek. Zafouká vítr nebo začne pršet a odpad je po celé ulici nebo se rozmáčená taška roztrhne a sklo se rozbije. „Kdyby se to zlepšilo, urychlilo by nám to práci. Pomohlo by taky, kdyby každý třídil do dvou žlutých pytlů, do jednoho pouze PET lahve a do druhého ostatní plasty,“ dodává Michal Dunovský. Nepříjemností, i když ne tak častou, jsou nevypláchnuté obaly od mléka a obaly se zbytky jídla, které zapáchají nebo jsou už plné červů.

Tříděný odpad mohou lidé do sběrného dvora přivézt i sami. „Není to problém, my jsme rádi. Jen to není vhodné v úterý, když je svoz,“ shodují se zaměstnanci TS. Kromě skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, plechovek je ve sběrném dvoře možné odložit např. také obaly od vajec nebo polystyren. Z větších odpadů je to samozřejmě kovový šrot nebo staré pneumatiky. Nebezpečné odpady jako ředidla, barvy, laky, ale také prošlé léky, se soustřeďují na sběrném místě na druhé straně trati, ale dají se přivézt i sem.

Zvláštní kategorií je elektroodpad, jehož zpětný odběr zajišťují společnosti Elektrowin a Asekol. „Bereme vše, co je na elektriku nebo na baterie,“ upřesňuje jeden ze zaměstnanců. „Drobné elektro jako mixér nebo mikrovlnka odvezeme lidem v den svozu i od domu. Na odvoz ledniček, praček a dalších velkých spotřebičů ale nemáme v autech kapacitu. Pokud někdo nemá možnost dovézt větší elektro do sběrného dvora sám, musí si zavolat a domluvit se na obecním úřadě,“ upřesňuje Michal Dunovský.

Sběrné místo na druhé straně kolejí na Kmochově ulici jsme navštívili o pár dnů později, během víkendu. Více než 10 let se stará jeho o provoz Anna Silovská. „Tráva, větve, dřevo, suť,“ jmenuje hlavní odpady, které sem patří a doplňuje: „Většina lidí vozí bioodpad ze zahrad, ne všichni ale vědí, že sem mohou přivézt vysloužilé baterie, žárovky, prošlé léky, barvy, laky a podobně.“

Na sběrném místě se tyto nebezpečné odpady ukládají do označených klecí, které jsou umístěny v uzamykatelném kontejneru. V plastových lahvích nebo barelech je zde možné odevzdat také použité kuchyňské oleje nebo motorový olej.

Biodpad ze sběrného místa putuje do silážních jam v obecní kompostárně u cyklostezky směrem na Toušeň. Kompostuje se tráva, listí, ke štěpkování větví má obec vlastní štěpkovač. Kompost se využívá k údržbě a obnově veřejné zeleně. Ke hnojení jej využívají i místní zemědělci. Štěpku obec začala využívat také pro vysypání cestiček pro pěší, popisuje další zpracování bioodpadu Josef Bašta.

„Co mě mrzí je, že už se sem na konci týdne nedávají kontejnery se sklem, plasty, papírem, železem, jak to bylo dřív. Hodně lidí v týdnu nemá čas, chodí pozdě z práce a byli zvyklí o víkendu s odpadem přijet a sami si to roztřídit. Teď sem přijedou, nemají to kam dát a já s tím nemám jak pomoct,“ dodává Anna Silovská. Ve stejnou dobu se jí jeden z příchozích ptá, kde může nechat staré plastové květináče.

Starosta Jiří Skřivan potvrzuje, že s jarním otevřením obou míst se sběr těchto odpadů a současně i železného šrotu a velkoobjemového odpadu přesunul pouze do sběrného dvora v Husově ulici. „Tím, že jsme přestali převážet kontejnery z jednoho místa do druhého, ušetříme každý pátek i pondělí čtyři pracovní síly a dvě auta. Současně se v obou sběrných místech lépe udržuje pořádek. Sběrný dvůr je souběžně s touto změnou nově otevřen v sobotu od 8 do 14 hodin a ve středu byl jeho provoz prodloužen až do 18 hodin. Věříme, že si to brzy sedne,“ uvedl Skřivan.

Co jeden vyřadí, může být stále funkční a posloužit někomu jinému. Ve sběrném místě na Kmochově ulici najdete i tohle zátiší s vyřazenými knihami a nábytkem. Možná je zárodkem re-use centra, které zatím v Zelenči nemáme.

Simona Kopová

 

Sdílet článek

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti