Obec souhlasí s kácením stromů ve Mstěticích

30. 11. 2023

Obec vydala souhlasné stanovisko s pokácením osmi stromů u nádraží ve Mstěticích. Na další tři stromy existuje povolení už z roku 2021.  Stromy stojí v cestě rozšíření  kolejiště. O skácení dalších sedmi stromů žádá společnost Metroprojekt kvůli výstavbě chodníku a rozšíření silnice.

Stromy můžou být pokáceny až po nabytí právní moci rozhodnutí v období vegetačního klidu vymezeném od 15. listopadu do 31. března. Na základě souhlasného stanoviska obce bude skáceno šest javorů,  po jednom jírovci a jilmu. „Správa Železnic prostřednictvím Eurovie požádala o skácení 8 stromů a bylo jí vyhověno s definovanou náhradní výsadbou. Stromy jsou v kolizi s plánovaným rozšířením kolejiště, stavbou kabelové trasy, osvětlovacími věžemi,“ uvedl pro Zelenečský časopis starosta obce Vít Šikýř.

Část rozhodnutí o povolení kácení dřevin ve Mstěticích

Společnost Metroprojekt pak žádá o skácení dalších sedmi stromů. Ty stojí v cestě plánovanému rozšíření ulice Jedenáctka na dva pruhy tak, aby se na silnici mohly vyhnout autobusy a vešel se tam i chodník. S alternativním návrhem přišel bývalý starosta obce Jiří Skřivan, který spočíval v posunutí chodníku směrem ke kolejišti. Tento návrh však projektanti podle současného starosty odmítli. „Toto řešení bylo ze strany projektantů zamítnuto jako nerealizovatelné. Naopak projektanti přišli s variantou, která alespoň částečně umožňuje zachovat stromy severně od vozovky,“ doplnil Šikýř.

Náhradní výsadba bude místo Mstětic realizována v Zelenči. „V katastrálním území Mstětice obec nemá vhodné pozemky a na soukromé pozemky výsadbu dávat nebudeme,“ napsal ve svém vyjádření Vít Šikýř. Jeho předchůdce Jiří Skřivan toto stanovisko odmítá. „Rozhodnutí Obecního úřadu mění původní rozhodnutí, které bylo v této věci vydáno v prosinci 2020. Bohužel nijak nereflektuje původně určenou náhradní výsadbu, která měla být realizována do 30. 4. 2023 v katastrálním území Mstětice na plochy určené pro zeleň. Nové rozhodnutí termín pro náhradní výsadbu jednak bez námitek posouvá na 31. 12. 2026, navíc však veškerou výsadbu za zeleň odstraněnou ve Mstěticích nově umisťuje na pozemky v katastrálním území Zeleneč, což je samo o sobě zvláštní,“ napsal Jiří Skřivan na webu ZSNK.

Ondřej KOPA

Sdílet článek
[ba_social_share icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ icon_placement=“right“ show_text=“off“ item_alignment=“right“ item_spacing=“-1px“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ module_alignment=“right“ custom_margin=“-1px|||||“ global_colors_info=“{}“][ba_social_share_child network_type=“email“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“facebook“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“whatsapp“ icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ background_color=“#FFFFFF“ background_enable_color=“on“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][/ba_social_share]

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti