Škola bude mít psychologa. Do lavic možná usednou i další ukrajinské děti

24. 08. 2022

Je před námi nový školní rok. Všichni věří, že snad už bude konečně alespoň trochu normální bez karantén a uzavírání tříd. V Zelenči bude do školy chodit 516 dětí. Tento počet ale nemusí být konečný. Může jej navýšit až třicet dětí z Ukrajiny, které k nám umístil krajský úřad. Pro Jiřího Ptáčníka to bude druhý rok v ředitelně zelenečské základky. V souvislosti se začátkem školního roku jsme mu položili několik otázek.

Jaký bude letošní školní rok? Jaké novinky čekají na žáky?

Loňský rok byl pro novodobé školství asi historicky nejnáročnějším. Pevně tedy věřím, že ten letošní bude skvělý! Byť „někde tam vzadu“ se člověk snaží připravit na všelijaké krizové scénáře. Kdo by si před rokem pomyslel, že jenom malý kousek od nás bude skutečná válka… Novinek ale rozhodně tento školní rok přinese hned několik. Podařilo se nám od září zaměstnat školní psycholožku a navázali jsme v tomto směru také spolupráci s dalšími odborníky v oboru prevence a psychoterapie. Velmi zajímavý bude například nový odpolední kroužek „Bezpečí pro děti“ Mgr. Kopřivy, který nám již v minulém školním roce vytvářel několik úspěšných preventivních programů ve třídách. Kroužek je spojením prvků sebeobrany a nastavování správných vzorců chování a pomůže dětem v prevenci proti projevům šikany. Co nejlepší školní klima budeme posilovat také pokračováním ve vytváření relaxačních koutků na chodbách a zkrášlováním školního prostředí.

Změní se nějak učebny a jejich rozmístění?

Vzhledem k rozsáhlosti areálu naší školy jsme udělali několik změn v rozmístění kmenových tříd i jazykových učeben tak, aby přesuny dětí byly co nejkratší a celkově byl pohyb po škole komfortnější jak pro žáky, tak pro vyučující. Toto se odrazilo i při plánování rozvrhu hodin.

Plánujete nějaké změny ve výuce?

V prvních třídách posilujeme výuku českého jazyka. Dosavadní praxe ukázala, že tento krok je pro děti potřebný. Nepřijdou však ani o rodiči žádané základy angličtiny. Pro ně zavedeme speciální kroužky. Abychom podpořili naše talenty v uměleckých oborech, zavádíme pro sedmý ročník nový volitelný předmět Dějiny umění. Rozjíždíme také cílenou a řízenou práci s mimořádně nadanými dětmi v rámci získaného titulu Škola spolupracující s Mensou. Pro děti bude připravena řada aktivit jak přímo v hodinách, tak v rámci kroužku. Pokud nám první zářijové týdny nepřinesou nějaká zásadní omezení v souvislosti s covidem-19, otevřeme řadu kroužků, na kterých se budou podílet i externisté. Již teď víme, že se opět rozjedou například v minulosti oblíbené taneční kroužky.

Kolik bude v letošním roce chodit do zelenečské školy dětí a jak budou naplněné třídy?

Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na to dosud není zcela jasná odpověď. Vzhledem k totální naplněnosti škol v Brandýse nad Labem, Čelákovicích, ale i celkově v regionu Praha-východ, by k nám z rozhodnutí krajského úřadu mělo nastoupit na 30 ukrajinských dětí. Skutečná čísla ale ukáže až první zářijový týden, protože stále přicházejí i noví lidé do Zelenče a okolních obcí, pro které jsme školou spádovou, a musíme pro ně ve třídách najít místo. Pokud si tedy odmyslíme výše zmíněné děti, jsme na čísle 516. Máme na paměti, že každá jednotlivá třída má svou konkrétní kapacitu. Například do malých kmenových tříd na hlavní budově nelze ani zdaleka umístit limitních 30 dětí a primární pro nás je za každou cenu udržet komfort našich žáků. Proto třídy sice budou plnější, ale nikdy ne tak, aby to naše děti omezovalo.

V zelenečské škole se pracovalo i během prázdnin. Na žáky tak čeká i tato nová učebna! /foto J. Ptáčník/
 

Máte obsazené všechny učitelské úvazky?

Ano, náš pedagogický tým se dokonce trochu rozrostl! Mám například velkou radost, že se pro práci na naší škole rozhodla velmi kvalitní češtinářka. Hudební výchovy u nás bude učit absolventka konzervatoře a třeba cvičení z matematiky pro deváťáky povede paní učitelka, která se dosud dlouhá léta živila přípravou žáků na přijímací testy. Několik našich stávajících pedagogů také v průběhu minulého školního roku dokončilo další studium rozšiřující jejich kvalifikaci, včetně mě samotného. Školství je plné zajímavých a kreativních lidí. A mnoho takových je i v naší škole. Je to ale také dynamicky se vyvíjející organismus, ve kterém je potřeba neustále na sobě pracovat. Nově tedy zavádíme systém metodické podpory a vnitřního systému praktických školení, který bude na míru našich podmínek vytvářet portfolio nových přístupů a metod aktuálních pedagogických trendů. To se samozřejmě následně odrazí ve zvyšování kvality výuky. Kromě již získaných titulů Férová škola nadále jako pilotní škola pracujeme na pozitivní podpoře dětí a v letošním roce budeme usilovat o získání titulu Rodiče vítáni. Proto připravujeme řadu nových aktivit ještě více otevírajících naši školu veřejnosti.

V loňském roce se řada dětí a rodičů setkala s tím, že v Praze chybělo téměř čtyři tisíce míst na středních školách. Letos má být situace možná i horší. Jak se na tuto situaci připravuje škola?

Škola již v tomto směru začala podnikat kroky s koncem minulého školního roku, kdy proběhla první informativní schůzka s rodiči, aby všichni dopředu věděli, jaké kroky je budou čekat. Zejména podzimní měsíce se ponesou v intenzivní práci kariérové poradkyně a nově i školní psycholožky s žáky, aby se právě oni zorientovali v nabídce škol, a hlavně lépe konfrontovali své představy s reálnými schopnostmi. Zapojíme se také do programů pořádaných úřadem práce a zároveň rozjedeme připravovaný projekt seznamování se s různými profesemi formou návštěv provozů i besed přímo ve škole. Jak už jsem zmínil výše, náš pedagogický sbor posílily také kolegyně, které se přípravou žáků na přijímací zkoušky dlouhodobě zabývaly. Věřím, že všechny tyto a další kroky povedou ke zmírnění nervozity jak žáků, tak jejich rodičů a k vysoké úspěšnosti při přijímacím řízení. Ke zvážení ale samozřejmě je, zda by pro deváťáky za této situace nebylo vhodné nedívat se pouze směrem ku Praze, ale i do jejího širšího okolí.

Jaké máte přání do nového školního roku?

Přeji si stále to stejné – aby do naší školy žáci chodili rádi a dobře se jim tu vedlo, učitelé měli dost prostoru se v naší škole realizovat a chuť posouvat naši práci stále dál. Vše ostatní se pak už vždy zvládne.

Ondřej KOPA

 
 
Sdílet článek
[ba_social_share icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ icon_placement=“right“ show_text=“off“ item_alignment=“right“ item_spacing=“-1px“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ module_alignment=“right“ custom_margin=“-1px|||||“ global_colors_info=“{}“][ba_social_share_child network_type=“email“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“facebook“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“whatsapp“ icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ background_color=“#FFFFFF“ background_enable_color=“on“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][/ba_social_share]

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti