Vít Šikýř: K územnímu plánu přišlo 56 připomínek a návrhů

20. 09. 2023

Bylo to poměrně třaskavé téma před volbami. Psaly se kvůli němu petice a připomínky. Téměř rok se však už o územním plánu nemluví. Poslední veřejné projednání se uskutečnilo 6. prosince s tím, že lhůta k podání dalších připomínek byla do 13. prosince loňského roku. Co se s územním plánem děje teď? Ptali jsme se starosty a také bývalého místostarosty, který územní plán připravoval. Tady je první část – rozhovor se starostou Zelenče Vítem Šikýřem.

V jakém stavu je teď práce na územním plánu Zelenče?

Zpracovatel územního plánu dal dohromady návrh vypořádání všech námitek a připomínek. Na to jsem reagoval jako pověřený zastupitel a vyžádal si podklady, podle kterých udělal zpracovatel některá rozhodnutí. Od té doby jsem už žádné podklady nedostal. Chápu, že jsou prázdniny, ale každopádně to urguji.

Územní plán byl veřejně projednán na začátku loňského prosince. Není tam zbytečná proluka? Uplynulo už devět měsíců…

Já jsem firmu, která nám zpracovává územní plán, nevybíral. Ale musím s ní pokračovat, protože je s ní uzavřená platná smlouva. Prodlevy nejsou na straně obce, na druhou stranu těch námitek a připomínek bylo opravdu mnoho, takže zabralo nějaký čas všechno to pročíst a vypořádat.

Lhůta pro podávání připomínek uplynula 13. prosince. Jaké zásadní připomínky přišly po tom veřejném projednání?

Dohromady přišlo 56 připomínek a námitek. Návrh vypořádání má přes 130 stran. A co se týká důležitosti, tak celá řada se jich týkala územní rezervy Z4 u Kapličky. Pak to byly dílčí námitky a připomínky jednotlivých občanů týkající se jejich pozemků. Kromě občanů tam byly i námitky a připomínky od dotčených firem, jako je třeba Čepro nebo Mero.

Bude se tedy navržený územní plán ještě významně měnit?

Územní plán se bude drobně měnit a proběhne opakované veřejné projednání v návaznosti na fakt, že se tyto změny dotknou některých pozemků. Opakované veřejné projednání musíme vyhlásit s třicetidenním předstihem. V tuto chvíli se bavíme o podzimu/zimě. 

Územní plán připravilo bývalé vedení obce. Vzneslo nové vedení Zelenče připomínky k tomuto územnímu plánu? 

Ne, a tak jsme se dohodli i na zastupitelstvu a za obec jsme nevznášeli žádnou připomínku. Samozřejmě někteří jednotliví zastupitelé si tam své připomínky dali.

Nejvíce připomínek v Zelenči vyvolávala možná plocha pro výstavbu Z4 u Kapličky. Bude tato plocha vyčleněna jako územní rezerva s tím, že stávající podmínky zde výstavbu vylučují? Je to tak?

Nejvíce námitek a připomínek přišlo k této rezervě právě proto, že je tam řada dotčených občanů, kteří tam mají své pozemky. Jak to bude dál, nechci předjímat, protože jsme slíbili, že k tomu zaujmeme společné stanovisko na zastupitelstvu. Zastavění této plochy bylo navázáno na etapizaci další výstavby ve Mstěticích. Takže nejdříve by se měly zastavět Mstětice a až potom přijde na řadu Zeleneč. Takové byly původní informace, ale samozřejmě padly i některé námitky a připomínky, které by vedly ke zpřísnění etapizace výstavby ve Mstěticích, nebo naopak k jejímu rozvolnění. Etapizace prý byla projednána s krajským úřadem. To je jeden z podkladů, který jsem si vyžádal, ale ještě jsem ho neviděl.

Návrh územního plánu v Zelenči v zásadě počítal jen s pozemky ve Feroně a v lištárně jako s těmi, kde by se v budoucnu mělo stavět. Zůstane to tak?

Zase nechci předjímat, ale co se týče rozvojových ploch v majetku obce, tak počítáme s těmito pozemky. Určitě není mým cílem, aby se Zeleneč dále rozrůstal. 

Budete chtít ve Feroně byty, jak navrhoval jeden z architektů před volbami?

Pokud ve Feroně vznikne nějaký multifunkční objekt se sálem a sportovištěm, tak může být doplněn drobnou bytovou výstavbou. Tak, aby byl zaplněn okolní prostor a současně jsme dali možnost mladým rodinám, jak zde bydlet. V tuto chvíli tady ty možnosti nejsou.

Co Mstětice? Vám se také nelíbilo, že na západním okraji Mstětic byly vymezené plochy určené pro výrobu a skladování převedeny na pozemky pro bytovou výstavbu… Zůstane to tak?

Připomínky k tomu přišly, zase bych ale nerad předjímal nějaké rozhodnutí. Mým cílem bude, aby se územní plán Mstětic měnil jen minimálně. Už jen z toho důvodu, abychom nebyli postiženi nějakými soudními spory, že jsme pod rukama developerovi něco změnili. 

Jak moc územní plán ovlivní nedávno schválený strategický plán?

Jsou to spojené nádoby. Jsme v trošku nekonformní situaci, protože lepší by bylo samozřejmě začínat strategickým plánem a až pak řešit územní plán. Ve strategickém plánu si obec řekne, co chce, a v územním plánu si pak může definovat, kde se to má realizovat. My jsme v opačné situaci a navíc ve fázi po veřejném projednání, které nebylo úplně fér svoláno bývalým vedením obce hned po volbách a před předáním úřadu. Takže teď musíme vecpat strategický plán do návrhu územního plánu.

V tom strategickém plánu je 85 cílů? Není to příliš mnoho?

Je to plán na 15 let, tak to zase není mnoho cílů. Na některých už intenzivně pracujeme, takže věřím, že většina bude splněna.

Když jsem mluvil nedávno s architektem Podráským, tak ten říkal, že i v optimistické variantě každý projekt trvá minimálně čtyři až pět let, pokud vše jde bez problémů. Budou tedy důležité priority. Co by to podle Tebe mělo být?

Mně se ty priority nezměnily a jsou i v souladu se strategickým plánem a dotazníkovým šetřením. A to je revitalizace okolí rybníka, tzn. knihovna, komunitní centrum a rádi bychom uvažovali o domu s pečovatelskou službou. Chtěl bych minimálně projektově vyřešit osmatřicítku a školku ve Školní. To bych rád dokončil a rozjel další rozvojové plochy jako je lištárna a Ferona. Obě plochy můžeme architektonickou soutěží řešit souběžně. 

Ve strategickém plánu je zmiňována možnost vzít si úvěr až na 250 milionů korun. Je to horní mez? Jaká by byla optimální výše úvěru na budoucí projekty?

Já bych chtěl opravdu zdůraznit, že to je pouze možnost financování a její maximální hranice. Neznamená to, že hned poběžíme obec zadlužit. Navíc bude ještě pár let trvat, než se dostaneme do fáze výstavby, kdy můžeme úvěr potřebovat. Do té doby získáme další peníze ze státního rozpočtu a snad i z dotací. Takže pro mě je čerpání úvěru pro smysluplné investice rozumná věc, pokud jsou nastaveny rozumné podmínky. Prvořadě ale budeme investovat vlastní prostředky. 

Ondřej KOPA

Sdílet článek
[ba_social_share icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ icon_placement=“right“ show_text=“off“ item_alignment=“right“ item_spacing=“-1px“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ module_alignment=“right“ custom_margin=“-1px|||||“ global_colors_info=“{}“][ba_social_share_child network_type=“email“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“facebook“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“whatsapp“ icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ background_color=“#FFFFFF“ background_enable_color=“on“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][/ba_social_share]

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti