Místostarosta ve střetu zájmů?

01. 02. 2023

Ve školní jídelně včera poprvé v letošním roce zasedalo obecní zastupitelstvo. Schválilo pravidla pro vydávání zpravodaje obce nebo podání žádosti o dotaci na enviromentální koutek v základní škole. Starosta také přislíbil řešení dopravních opatření pro větší bezpečnost chodců ve Mstěticích. Vzruch pak způsobila informace o výběru zhotovitele strategického plánu obce. Jednatel vybrané firmy ai5 s.r.o. je totiž podle upozornění dalších zastupitelů společníkem místostarosty Zelenče v jiné firmě. Na jednání zastupitelstva byl také představen nový vedoucí obecních technických služeb Jan Uher.

Zhotovitel strategického plánu byl poptáván přímo starostou bez výběrového řízení, kdy podle jeho vyjádření na zastupitelstvu předpokládaný rozsah spadá do I. kategorie veřejných zakázek s plněním do 220 tisíc bez DPH. Podle starosty tak stačil pouhý průzkum trhu. „Oslovil jsem celkem pět firem buďto přímo, poptávkovým formulářem, nebo osobně. …. Dostal jsem tři nabídky, dvě firmy se omluvily, že nemají kapacity. Z těch tří jsem vybral firmu ai5,“ vysvětlil výběr firmy na náš dotaz starosta Vít Šikýř.

Zastupitel Roman Doležal na veřejném zasedání zastupitelstva upozornil na propojení jednatele firmy ai5 architekta Přemysla Kokeše se statutárním a uvolněným místostarostou obce Pavlem Fajtem. „Každopádně figuruješ ve firmě, která se jmenuje Kokes partners s.r.o., jako ředitel,“ doplnil Roman Doležal. „To musí být nějaká mýlka, v té společnosti sice jsem společníkem, ale fakticky tam nic nevykonávám po dobu sedmi let a mám pocit, že ta společnost nic nevykonává,“ reagoval Pavel Fajt. Jak ale dodal, zapojení Přemysla Kokeše není náhoda, protože „architekt Kokeš nám pomáhal s urbanistickou koncepcí Zelenče, což většina voličů mohla navnímat ve volební kampani a potom došlo k tomu, že v rámci spolupráce, která byla v předvolební kampani, nám nabídl služby i dál. To, že nabídl výhodnější podmínky než ostatní, je prostě fakt.“

Výběrem zhotovitele strategického plánu obce se zabýval také kontrolní výbor zastupitelstva. Ten ve svém usnesení konstatuje, že firmy ai5 a Grantika nesplnily kvalifikační předpoklady. Kontrolní výbor také upozornil na nesoulad v termínech, kdy například nabídka jedné firmy přišla dva dny před vyhlášením poptávkového řízení. Kontrolní výbor také upozornil, že v nabídce ai5 chybělo čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a seznam referenčních zakázek obdobného rozsahu v posledních pěti letech.  

Na jednání zastupitelstva se přišel představit nový vedoucí technických služeb Jan Uher

Zastupitelé také včera schválili pravidla pro vydávání Zelenečského zpravodaje. Ten bude mít pětičlennou redakční radu. S návrhem, aby redakční rada měla metodický dohled i na web obce a prezentaci obce na sociálních sítích zastupitelé Sousedů nesouhlasili. Před schválením těchto pravidel ještě stihl starosta obce vysoutěžit novou grafiku zpravodaje.

Zastupitelé schválili žádost o dotaci na enviromentální koutek v základní škole. O tu bude žádat škola sama. Starosta obce přislíbil realizaci dopravních opatření ve Mstěticích pro větší bezpečnost chodců při cestě na nádraží. Místostarosta prověří možnosti umístění přechodného dopravního značení nebo vybudování dočasné cesty pro pěší. Na zastupitelstvu zazněl také požadavek na posílení autobusové dopravy do Mstětic.

Po čtvrt roce po zaslání žádosti včera předsedkyně Výboru pro školství, kulturu, sport a sociální věci Andrea Podlipská oznámila, že výbor odmítl žádost o grant na grafické zpracování a tisk Zelenečského časopisu. „Rozhodli jsme se, že dotaci nepodpoříme, protože obec pracuje na vydávání obecního zpravodaje, který bude nemalou položkou v rozpočtu. Takže nám nedává moc smysl podporovat časopis, který byl do teď vydávaný v elektronické podobě,“ řekla Podlipská. Návrh od některého ze členů výboru na snížení dotace na 30 tisíc korun byl hlasováním výboru odmítnut v poměru 3:2.

Rozhodnutí respektujeme, na druhou stranu nechceme být a nebudeme konkurencí zpravodaje obce, který má plnit úplně jinou roli než plní Zelenečský časopis. Ten chceme i do budoucna zachovat jako neziskový projekt, na kterém se ve svém volném čase podílíme. I to patří k životu v občanské společnosti.

Ondřej KOPA

 

Sdílet článek

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti