Územní plán obce: Lokalita Z4 byla převedena na územní rezervu

06. 12. 2022

Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a připomínek občanů bude zvažovaná zastavitelná plocha pro výstavbu mezi Kapličkou a Interinvestem převedena jako územní rezerva. Na veřejném projednání návrhu územního plánu obce, které se konalo v úterý večer v zaplněné zelenečské tělocvičně, to uvedl jeho zpracovatel Jan Šíma. 

Převedení plochy Z4 na rezervu podle Jana Šímy automaticky neznamená, že se bude v této lokalitě v budoucnu stavět. V územním plánu, který najdete zde, bude uvedeno několik podmínek, za kterých může být zahájen převod této rezervy na stavební pozemky. První podmínkou je vlastní dopravní napojení celé lokality ve směru na jih k dálnici D11 prostřednictvím nové silnice a mimoúrovňové křižovatky Beranka, tak aby dopravně nezatěžovala Zeleneč. Druhou podmínkou je, že nejdříve musí být zahájena výstavba na více než 70 % plochy ve Mstěticích. A konečně poslední podmínkou je prokázání veřejného zájmu na budoucí výstavbě v této lokalitě. „Nelze na této rezervě v současné době realizovat výstavbu. Ta rezerva se musí přenést do návrhu zase změnou územního plánu a abych ji mohl převést, musím splnit všechny tři podmínky,“ komentoval zásadní změnu územního plánu Jan Šíma.

Výkres základního členění UP Zeleneč a Mstětice

Výkres základního členění UP Zeleneč a Mstětice

Část dotazů pak směřovala k podmínkám zastavitelnosti ve Mstěticích a jejich možnému obcházení.  „My kromě té samotné etapizace jsme doplnili i podmínky do kolaudace. To znamená, že pokud zahájíte výstavbu třeba ve druhé etapě ve Mstěticích, tak musíte mít současně s tím i zkolaudováno 50 % předchozí etapy. Nehrozí tedy to, že by na sedmdesáti procentech investor zahájil nějaké zemní práce, ale v té předchozí etapizaci musí nutně mít určité procento staveb zkolaudovaných,“ odpověděl na dotazy zpracovatel územního plánu Jan Šíma. Starosta obce Vít Šikýř v této souvislosti vybídl občany k podání připomínek k územnímu plánu. „Pokud se vám nelíbí tato etapizace, tak samozřejmě podejte připomínku a navrhněte jinou, přísnější. Proto jsme se tady sešli,“ doplnil Vít Šikýř.

Všechny ostatní plochy pro další výstavbu v Zelenči jsou navrženy jen pro občanskou vybavenost. Plocha P1 ve Feroně pro volnočasové využití, P2 v lištárně pro chybějící veřejnou vybavenost jako jsou obchody nebo obecní úřad. Poslední plochou je trojúhelník na konci Zelenče ve Mstětické ulici.

Veřejné projednání návrhu územního plánu v tělocvičně ZŠ Zeleneč

Veřejné projednání návrhu územního plánu v tělocvičně ZŠ Zeleneč

Ve Mstěticích se bude stavět od nádraží směrem na sever. Pro každou etapu jsou podle zpracovatele územního plánu popsány přesně podmínky výstavby veřejné infrastruktury. „Ta první část se skládá ze tří etap, kdy už v těchto etapách musí být realizována mateřská škola a základní škola. Až dojde k vyčerpání sedmdesáti procent zastavitelných ploch, může následovat i severní část, která je rozdělena také do tří etap… Tady se bavíme o skutečně nějakém výhledu daleko v budoucnosti,“ doplnil Jan Šíma. Na západním okraji Mstětic byly v původním územním plánu Mstětic vymezené plochy určené pro výrobu a skladování. Část těchto ploch byla nyní převedena na pozemky pro bytovou výstavbu. S tím nesouhlasí například spolek V Zelenči jsme doma, který aktuálně proti návrhu územního plánu organizuje petici.

K návrhu územního plánu nyní můžou dotčené orgány a občané opět podat námitky a připomínky. Lhůta běží do 13. prosince. Po jejich zapracování bude územní plán opět veřejně projednán. Konečné rozhodnutí bude na obecním zastupitelstvu.

Ondřej KOPA  

Sdílet článek
[ba_social_share icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ icon_placement=“right“ show_text=“off“ item_alignment=“right“ item_spacing=“-1px“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ module_alignment=“right“ custom_margin=“-1px|||||“ global_colors_info=“{}“][ba_social_share_child network_type=“email“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“facebook“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][ba_social_share_child network_type=“whatsapp“ icon_color=“#000000″ icon_bg=“#FFFFFF“ _builder_version=“4.18.1″ _module_preset=“default“ background_color=“#FFFFFF“ background_enable_color=“on“ global_colors_info=“{}“][/ba_social_share_child][/ba_social_share]

 

 

 

Poslední tištěné číslo

Novinky na síti